บริษัท ซี ซี อาร์ รอกไฟฟ้า จำกัด

เราคือผู้แทนจำหน่าย รอกไฟฟ้า จากต่างประเทศ เครนไฟฟ้าโรงงาน เครนสนาม ลิฟท์ส่งของ สลิงโซ่ อุปกรณ์เครน+รอก ทุกชนิด โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะกว่า 10 ปี

สินค้าและบริการ :

ผู้แทนจำหน่าย รอกไฟฟ้า จากต่างประเทศ เครนไฟฟ้าโรงงาน, เครนสนาม ลิฟท์ส่งของ, สลิงโซ่, อุปกรณ์เครนและรอกทุกชนิด

ภาพโฆษณาบนเยลโล่เพจเจส

สื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท ซี ซี อาร์ รอกไฟฟ้า จำกัด

ที่อยู่

147/13-4 หมู่ 1    ถนนสุขาประชาสรรค์ 2  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120

โทรศัพท์ :0-2582-2711-2, 0-2584-0554

โทรสาร :0-2584-0554

URL :http://ccrelectrichoist.yellowpages.co.th

เวลา :จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00